Verujem u razgovor
kao rešenje.

Tatjana Dragosavac

Dobro došli! Moje ime je Tatjana Dragosavac.

Radim kao Leadership & Executive Coach, Poslovni trener i  HR Ekspert u kompanijama, korporacijama, privatnom i javnom sektoru, kao i na različitim projektima u međunarodnim organizacijama.

Sva svoja znanja i veštine dugujem upornom i stalnom učenju i brojnim i korisnim iskustvima u radu, koja su me uspešno dovela do lične poslovne strasti i ispunjenosti, i koja se manifestuje kroz podršku vama, poslovnim ljudima, u postizanju željenih ciljeva i uspešnog životnog balansa.

Akreditovana sam u dve medjunarodne organizacije u Evropskom Koučing i Mentorskom Savetu, kao EIA EMCC Senior Practitioner Coach  i Evropskoj Koučing Asocijaciji, ECA Advanced Business and Family Coach. Sertifikovani sam Inner Game fasilitator (Inner Game®, Timothy Gallwey). Akreditovana sam za više od deset tema u oblasti Liderskih kompetencija i oblasti Ličnog i profesionalnog razvoja, u Nacionalnoj Akademiji za javnu upravu. Kao praktikant Pozitivne psihologije, Kognitivno-bihevioralnih koučing tehnika, Psihodinamskog pristupa, neurolingvističkog programiranja i profesionalnog timskog koučinga, mentorstva i treninga, u svom radu primenjujem naučno dokazane metode i tehnike.

Moji klijenti su lideri i menadžeri na svim nivoima upravljanja u organizacijama. Imam više od 2000 koučing sata rada sa klijentima i najčešće teme, u kojima maksimalno ostvarujemo željene rezultate, tiču se jačanja emocionalne otpornosti, postizanje uspešnog privatnog i radnog balansa, efikasnog upravljanja prioritetima, oslobadjanje od straha u javnom nastupu i preteranih emocionalnih reakcija, upoznavanje sa ličnim preferencama i karijernim ciljevima, uspešno rešavanje konflikata, upravljanje vremenom, kreiranje strateške komunikacije, medjusobni odnosi, komunikacija i saradnja na radnom mestu.

Realizovala sam više stotina seminara i obučila više hiljada ljudi liderskim veštinama, pomogla sam im da postanu autentični lideri, otporni na stres i pritisak koji se kreira u radnim sredinama i obučila ih kako da uspešno rešavaju konflikte, jasno komuniciraju i strateški planiraju, da uspešnije delegiraju i upravljaju svojim prioritetima i omoguće kreiranje radnog okruženja koje je otvoreno ka učenju i saradnjji, postajući i sami, menadžeri koji primenjuju koučing kompetencije.

Imam veliko iskustvo u obuci novih trenera i iza sebe imam desetine održanih treninga za unapredjenje trenerskih kompetencija, kroz realizaciju trenininga i superviziju novih trenera. U cilju osnaživanja unutrašnjih kapaciteta za rad i napredovanje unutar kompanija, osnažujem timove da prepoznaju svoje pune potencijale i kako da se u svom radu i saradnji u poslovnom okruženju, sigurno i samouvereno oslone na te važne i dragocene resurse.

Moja životna misija je da podržim što veći broj ljudi da prepoznaju svoj pun potencijal i svoju autentičnost, da bolje upoznaju sebe i nauče kako da donose korisne životne izbore. A najvažniji životni izbori se upravo nalaze u prostoru između negovanja sopstvene poslovne ambicije i uspešnog kreiranja i čuvanja svog srećnog i ispunjenog privatnog života.

Celim svojim bićem i svojim radom podržavam celoživotno učenje i rad na sebi kao najinspirativnijem putu ka osećaju celovitosti, životne ispunjenosti i zadovoljstva sobom.

Radujem se saradnji sa vama.

http://tatjanadragosavac.com/wp-content/uploads/2024/07/o-meni-photo.jpg

Ja sam vaš partner na putu postizanja vašeg potpunog životnog sklada i velika mi je želja da vas podržim da prepoznate i otkrijete sve ono što vam na tom putu može biti korisno.

Želite li da vam šaljem vežbe koje mogu doprineti da steknete i očuvate vašu unutrašnju motivaciju i ojačate unutrašnju snagu?


http://tatjanadragosavac.com/wp-content/uploads/2022/02/logotipi-novo-o-meni-2021-2.jpg


KONTAKT INFORMACIJE:

Tatjana Dragosavac

Vidikovački venac 3

11090 Beograd

Email: info@tatjanadragosavac.com

Tel: 0606414282